Palvelut

myynti, markkinointi, viestintä

KOULUTUKSET

Yhdistystoiminnan ABC: Yhdistystoiminta kehittyy ja digitalisoituu sekä uusia applikaatioita syntyy. Vapaaehtoisilta vaaditaan yhä enemmän uutta osaamista. Yhdessä sinun ja yhdistyksesi kanssa löydämme teille parhaimmat työkalut käyttöön

 • Sähköinen yhdistystoiminta
  • tietosuoja
  • tiedon salaaminen
  • sähköiset käytänteet (allekirjoitus, arkistointi, kokous, tallennus)
  • tiedonkeruu ja tiedon jakaminen (tilaisuudet, kyselyt)
 • Seuratoiminnan kehittäminen
  • Strategia
  • Toimintaohjeet
  • Oppaat

Liiketoiminnan opettaja: Opetustoimessa tarvitaan laajaa ymmärrystä tämänhetken liiketoiminnan kehitysnäkymistä, siellä käytettävistä työkaluista ja kokemusasiantuntijuudesta. Yhdessä oppilaitoksen kanssa sovimme mitkä osaamisalueet olisivat teille hyödyllisimmät.

 • johtaminen ja strateginen ajattelu
 • tuotekehitys
 • asiakaspalvelu
 • myynti ja palvelumuotoilu
 • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
 • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen

PALVELUT

Kasvuntekijä: Myynti ja markkinointi kulkevat käsi kädessä ja nämä kaksi tuotekehityksen rinnalla ovat yrityksesi kasvun välineet. Yhdessä sinun ja yrityksesi kanssa rakennamme tavoitteidesi mukaisen kasvupolun.

 • markkinointi- ja myyntistrategiat
 • sisältömarkkinointi, sisällöntuotanto, toteutus ja analysointi
 • some-markkinointi, niiden tuotanto, toteutus ja analysointi
 • myynnin ja markkinoinnin lisäresurssi
 • tiedolla johtaminen

Tapahtumatoteuttaja: Yli 20 vuoden tapahtumakokemuksella väitän että jokainen yritys ja yrittäjä saavuttaa tavoitteensa tapahtumassa, kun se on tarkasti suunniteltu ja toteukselle on nimetty tekijä. Tapahtumaonnistuminen syntyy hyvästä alkuvalmistelusta, tapahtuma-aikaisesti aktiivisesta osallistumisesta sekä jälkihoidosta. Käymme yhdessä läpi tärkeimmät tapahtumaonnistumisen kulmakiven ja olen mukana yhtenä toteuttajana sinun ja yrityksesi kanssa.

 • tapahtuman projektiaikataulu ja projektinjohto
 • tapahtuman sisältö ja käytännön järjestelyt
 • tapahtumakumppaneiden hankinta
 • seminaari ja tapahtumajuonnot
 • tapahtumamarkkinointi
 • kävijähallinta
 • tapahtumatoteutuksen lisäresurssi

Viestijä: Yritys ei kasva, jos sen tuotteista ja saavutuksista ei viestitä. Ole aktiivinen toimittajia kohtaan sekä tiedotteilla että puheluilla. Toimittaja huomioi tiedotteesi, kun se ylittää uutiskynnyksen ja siitä voidaan tehdä journalistinen juttu. Uutisen tulee olla ajankohtainen, yleisöä kiinnostava asia, tapahtuma tai ilmiö. Tehdään yhdessä viestintäsuunnitelma yrityksellesi ja olen mukana viestinnän toteuttamisessa sinun ja yrityksesi kanssa.

 • sisäiset ja ulkoiset tiedotteet
 • mediatiedotteet
 • uutiskirjeet
 • lisäresurssi tiedottamiseen ja viestintään

Liikuttaja: Liikunta antaa vireyttä niin työpäiviin kuin vapaa-aikaankin. Liikunta ja riittävä fyysinen hyvinvointi ovat keinoja ylläpitää henkilöstön työkykyä. Liikunta auttaa positiivisesti ajatteluun, muistamiseen, luovuuteen ja oppimiseen. Nostetaan yhdessä sinun ja yrityksesi vireystilaa ja työkuntoa.

 • liikunta-aktiviteetteja yritystapahtumiin
 • hyvinvointiluentoja kick-offeihin, yritysten sisäisiin koulutuksiin ja tapahtumiin
  • elämäntapamuutokset
  • työhyvinvoinnin edistäminen
  • fyysinen aktiivisuus osaksi työpäivää

Linkedin

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started