Kuntalaisen parhaaksi

Kokoomuksen Naisten liiton varapuheenjohtaja

Väsymätön tekijä - lisää liikettä kuntapolitiikkaan

Hyvinkään Kokoomus ry Hyvinkään varavaltuutettu 2017-2018, Hyvinkään kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan jäsen 2017-2018. 

Kokoomuksen Naisten Liiton varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen 2018 -

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset (2012-2018), Uudenmaan Kokoomusnaiset (2016-2018), Lahden Kokoomusnaiset (2019-2021) ja Hämeen Kokoomusnaiset (2019-2021) 

Liityin vuonna 2007 Kokoomusnaisiin, kehittääkseni asuinkuntani elinvoimaisuutta sekä varmistaakseni toimivat olosuhteet ja resurssit liikunnan harrastamiselle, jotta meidän kansanterveydellisesti merkittävää uhkaa liikkumattomuutta saadaan pienennettyä. Olen tehnyt monta vuotta vahvaa vaikutustyötä niin urheiluseuran, järjestöjohtajan kuin ammattiyhdistyksenkin kautta. Vuonna 2017 olin ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa, kun asuin vielä Hyvinkäällä. 

Taloudenhallinta osaksi perusopetusta
Säästämisen ja talouden hallinta tulisi olla osa perusopetusta jo alakoulusta lähtien. Lapsen ja nuoren on tärkeä ymmärtää rahankäytön lainalaisuudet, jotta säästämisen kulttuuri pahan päivän varalle ymmärrettäisiin jo varhaisessa vaiheessa. Moni nuori siirtyy asumaan toiselle paikkakunnalle peruskoulun jälkeen, jotta pääsee opiskelemaan haluamaansa ammattia tai erikoistumislinjalle.

Lapsille ja nuorille oikeus kulttuuriin ja taiteeseen
Lastenkulttuuri tulee olla kirjattuna kunnan hyvinvointistrategiaan. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille tulee tarjota edullisia kulttuuriin osallistumisen ja harrastamisen mahdollisuuksia. Tarvitsemme kuntiin kokeilukulttuurin ilmapiirin, jotta lapsi tai nuori löytää itselleen sopivan harrastuksen ja heillä tulee olla oikeus itsenäiseen valintaan harrastuksen suhteen.

Elinvoimainen, tapahtumarikas ja yrittäjäystävällinen kunta
Tapahtumien kerrannaisvaikutukset ulottuvat vahvasti matkailu-, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa. Meidän tulee varmistaa, että kunnissa on jatkossakin merkittäviä tapahtumia, jotka vahvistavat paikallista yritystoimintaa.

Lisää harrastamisen mahdollisuuksia
Kehityksen kääntämiseksi liikettä on lisättävä sinne, missä ikäluokat tavoitetaan laajasti: koulupäivän yhteyteen. Lasten ja nuorten liikkumista edistävien Liikkuva koulu ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmien toteutusta tulee jatkaa kunnissa. Kunnan tulisi mahdollistaa laajasti eri lajien perustaitojen opetusta ja lajikokeiluja niin varhaiskasvatuksen, koulutoimen, urheiluseurojen kuin kolmannen sektorin toimijoiden avulla.

Hyvinvoiva kuntalainen
Liikunnan tulee näkyä kunnan strategiassa, hyvinvointisuunnitelmassa ja hyvinvointikertomuksessa. Liikuntaneuvonnan palveluketjua tulee vahvistaa, jotta olemme terveysliikunnan edelläkävijä Suomessa. Liikkumattomuuden yhteiskunnalliset kustannukset ovat 3200 - 7500 M€ Kunnan, seurojen ja liikunta-alan toimijoiden keskinäistä vuoropuhelua tulee lisätä mm. erilaisia hankerahoituksia hakiessa.
Etsivä seura- ja nuorisotyö
Kokoomuksen lanseeraama etsivä seuratyö olisi tärkeä lisä etsivän nuorisotyön rinnalle. Tällä hetkellä harrastaminen on laskenut merkittävästi, kun säännöllinen harrastustoiminta on ollut katkolla koronan takia. Jotta nämä lapset ja nuoret tavoitetaan uudestaan, siihen tarvitaan kunnat urheiluseurojen ja kolmannen sektorin toimijoiden tueksi.
Etsivää nuorisotyötä tulee vahvistaa edelleen, jotta saamme mahdollisimman monen nuoren takaisin koulutukseen ja työelämän pariin. Nuorten työpajatoiminnan resurssit on taattava ja sen tulee olla jatkossakin helposti saavutettavissa lähipalveluna.

#lisääliikettä #yhdessäenemmän #kokoomusnaiset

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started