Blogi

näihin asioihin haluan vaikuttaa

Painopisteenä on kehittää liiton hallintomalleja ja taloudenhallintaa entistä läpinäkyvämmiksi. Aion myös vahvistaa liiton vaikuttavuutta ja näkyvyyttä, niin mediassa kuin sidosryhmienkin keskuudessa. Tavoitteeni on, että jatkossakin Kokoomusnaiset tunnetaan Suomen vaikuttavimpana poliittisena naisjärjestönä. Tämä saavutetaan osallistumalla...

Liikunta on välttämätön osa lasten kasvatusta ja kehitystä, mutta Suomessa peruskoulun ensimmäisen ja toisen luokan liikuntatunnista vastaa yleensä luokanopettaja, ei erikseen koulutettu liikunnanopettaja. Tämä asetelma herättää kysymyksiä ja haasteita, jotka vaativat tarkastelua. Esitänkin, että ammattitaitoinen liikuntakasvatusta tulisi alkaa...

Suomi on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa perustuslaissaan sekä useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Eduskuntavaaleissa naisten osuus valituista oli 46 %, Kokoomuksen Naisten Liiton jäsenien edustajamäärä kasvoi 50 % - neljästä paikasta kahdeksaan paikkaan. Hallitusneuvotteluissa enemmistö on kuitenkin miehiä ja osassa...

Jokainen lemmikkieläimen ostaja haluaisi hoitaa lemmikkiään parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikkien lemmikin oikeus on saada ravitsevaa ja laadukasta ravintoa, riittävää terveydenhuoltoa sekä hoivaa. Koirien vakuutus- ja eläinlääkärimaksut ovat kohonneet merkittävästi ja samalla omavastuuosuudet heikentyneet.

Suomen Olympiakomitea julkaisi liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet elokuun lopussa Olympiastadionilla. Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat yli 3 miljardia euroa vuodessa. Liian vähäisen liikunnan kustannukset ovat kasvussa, koska väestömme ikääntyy ja lapset liikkuvat liian vähän. Olympiakomitea on nostanut viisi...

Vuonna 2021 hallitus sopi kehysriihessä määräaikaisesta hankkeesta, jossa laaditaan ehdotus rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalliksi. Taustalla on ollut halu lisätä rahapelaamisen vastuullisuustoimia haittojen kasvamisen hillitsemiseksi.

Kokoomusnaisten puheenjohtajaksi vuosille 2022-2023 on valittu Pihla Keto-Huovinen Mäntsälästä. Liiton varapuheenjohtajiksi vuosille 2022-2023 valittiin Lahden Kokoomusnaisten puheenjohtaja Salla Mäkelä ja Satu Ylisiurua-Hemminki Seinäjoen Kokoomusnaisista. Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous oli koolla Seinäjoella 13.-14.11.2021.

Valtakunnallisesti säännöllisesti kokoontuvat liikuntaseurojen ja yhdistysten sekä kunnan yhteiset asiantuntijaelimet ovat edelleen suhteellisen harvinaisia (35 %) sekä liikuntaneuvonnan palveluketjujen sopimisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa yhdessä on vielä kehitettävää (58 %). Kolmasosa kunnista ei esittele liikunnan ydintietoja...

Turun yliopisto oli tehnyt tutkimuksen suomalaisten etätyöhalukkuudesta ja 52% haluaisi jäädä etätöihin pysyvästi. Tämä luku ei yllätä varsinkaan niiden työntekijöiden osalta, joilla on pitkä työmatkat tai työn voi tehdä itselleen sopivana ajankohtana.
Omalta osaltani etätyö on jättänyt enemmän aikaa perheelle ja harrastuksille. Suurimman muutoksen...

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started