Haen jatkokautta kokoomusnaisten varapuheenjohtajana

07/11/2023

Painopisteenä on kehittää liiton hallintomalleja ja taloudenhallintaa entistä läpinäkyvämmiksi. Aion myös vahvistaa liiton vaikuttavuutta ja näkyvyyttä, niin mediassa kuin sidosryhmienkin keskuudessa. Tavoitteeni on, että jatkossakin Kokoomusnaiset tunnetaan Suomen vaikuttavimpana poliittisena naisjärjestönä. Tämä saavutetaan osallistumalla aktiivisesti naisjärjestöjen verkostojen toimintaan, vaikuttamalla poliittisiin ohjelmiin jo niiden valmisteluvaiheessa ja varmistamalla, että teemme säännöllisiä ja ajankohtaisia kannanottoja valtakunnallisessa mediassa.

Valintani liiton johtotehtävään tuo kokemuksen ja osaamisen, joka perustuu pitkäaikaiseen toimintaan puolueessa ja järjestöjohtamisen parissa. Aion tukea keskustoimistoa, piirejä ja paikallisyhdistyksiä niiden toiminnan kehittämisessä, mikä puolestaan vahvistaa koko liiton rakenteita ja toiminnan tehokkuutta. Uskon, että nämä toimet yhdessä tukevat liiton kasvua ja tekevät siitä entistä paremman ja vaikuttavamman. 

Kokoomuksen Naisten Liiton edustajakokous järjestetään Hyvinkäällä 17.–19.11.2023.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started